Miljö och kvalitet

Miljö

För oss är miljön ett prioriterat område när vi planerar och genomför våra projekt. Vi försöker använda oss av byggmaterial som ger minsta möjliga påverkan på miljön och samtidigt ta tillvara på materialen så vi sparar på naturens resurser. Avfall som uppstår hanterar vi på ett säkert och ansvarsfullt sätt, samt källsorterar när detta är möjligt.

Kvalitet

I vår verksamhet utgår vi från kundens behov. Vi levererar produkter och utför tjänster som motsvarar uppgjorda avtal och förväntningar. Våra kontrollplaner präglas av tydlighet och effektivitet. Rätt kvalitet är vårt synsätt i allt vårt arbete.