Vanliga frågor

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får. Kontakta oss gärna om du inte hittar svaret du söker. 

KONTAKTA OSS

Frågor & svar

Hur lång tid tar det att bygga ett hus?

Det beror på. Är det ett hus som ska vara nyckelfärdigt, det vill säga helt klart för inflytt när arbetet avslutats, eller avser man att bygga vissa delar själv? Det är också helt individuellt beroende på hus. Ett enkelt rektangulärt hus utan exempelvis många vinklar går betydligt snabbare att bygga än ett hus med många speciallösningar.

Hur fungerar ROT-avdrag?

Om du vill göra rot-avdrag så är det bra om vi kommit överens om det innan arbetet påbörjades. Rot-avdraget innebär att du kan få avdrag på 30 procent av arbetskostnaden i samband med renoveringar i hemmet. (Renovering, ombyggnad och tillbyggnad) Avdraget kan dock aldrig överstiga 50 000 kronor per person och år. Du kan bara få rot-avdrag för arbetskostnaden och du använder rot-avdraget genom att vi gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. (Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.) När du sedan har betalat begär vi utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till oss förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du bland annat måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot-avdraget. Du som kund behöver därför se över om du har rätt till rot-avdrag eller ej.

När behöver jag bygglov?

Du behöver oftast bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnads ändamål eller utseende. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur på din tomt. Vissa åtgärder kräver inte bygglov men kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan så behöver du kontakta din kommun då det kan skilja sig något mellan kommuner. Det finns även bra information på Boverkets webbplats.

Vad innebär totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär att du bara har en avtalspart som i sin tur tar in underentreprenörer och håller ihop hela projektet. Här har du bara en motpart du vänder dig till i alla frågor som rör ditt projekt. En delad entreprenad innebär att du tecknar avtal med flera parter. Om du exempelvis bygger ett hus kan du teckna avtal med en huvudentreprenör som uppför byggnaden samtidigt som du har avtal med en grundentreprenör som gjuter plattan, en entreprenör som utför elarbeten, en som utför VVS-arbeten och en som installerar ventilationen och således har en dialog med samtliga för att lägga projektpusslet.

Hur stort får jag bygga ett attefallshus?

Sedan den 1 augusti 2020 så får du bygga ett attefallshus på 30 m2. Oavsett om det är ett komplementbostadshus, förråd, carport eller liknande. Däremot krävs det en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan du får börja bygga. 

När behöver jag en kontrollansvarig (KA)?

Bygglovspliktiga byggnationer kräver en KA med undantag för enklare åtgärder som t.ex. ett mindre garage, uthus eller en mindre tillbyggnad. En KA ska bistå byggherren, alltså du som beställare av bygget, samt hjälpa till med att upprätta din kontrollplan. Men det är du som byggherre som utför/beställer byggnationen. I praktiken så är KA’s uppdrag att hjälpa byggherren att förstå lagstiftningen, upprätta byggherrens kontrollplan, se till att kontrollerna sedan utförs i enlighet med kontrollplanen. Sedan 2011 är det krav på att KA ska vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vilka som är behöriga KA kan du hitta på Boverkets webbplats.

Vad innebär ett nyckelfärdigt hus?

Det är i stor utsträckning upp till leverantören att definiera vad som ingår i begreppet nyckelfärdigt hus, men generellt sett betyder termen att huset är färdigt för inflyttning.

Kontakta oss!