När behöver jag bygglov?

Inte en enkel fråga!

Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om hos din kommun. Syftet med detta tillstånd är att säkerställa att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggande. Men det är inte helt lätt att veta när det krävs och inte. När du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnads ändamål eller utseende måste du söka bygglov eller göra en anmälan om byggnadsåtgärd. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur på din tomt. Vissa åtgärder kräver inte bygglov men kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan så behöver du kontakta din kommun då det kan skilja sig något mellan kommuner. Bygglov regleras i plan- och bygglagen och enligt den ska varje kommun ha en byggnadsnämnd som jobbar med frågor kring just bygglov. Det är dit du skickar din ansökan, som sedan förhoppningsvis godkänns av bygglovshandläggaren. När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år. Vill du veta mer om vad som gäller vid bygglov? Kontakta den aktuella kommunen eller läs mer på Boverkets webbplats. När du behöver bygglov: Boverket.